You are here
Home > TURKEY > Ralli TR > TOSFED 2. Olağan Genel Kurul Duyurusu

TOSFED 2. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun Mali Genel Kurul ile birleştirilen 2. Olağan Genel Kurul toplantısı, 20/12/2008 Cumartesi günü saat 10.30’de BEST WESTERN 2000 Otel’de (Bestekar Sokak No.29 06680 Kavaklıdere / ANKARA Tel: +90 (312) 419 90 01) yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 21/12/2008 Pazar günü saat 10:30’da aynı yerde yapılacaktır.

Gündem aşağıdaki gibidir

1- Hazirun cetvellerinin delegeler tarafından imzalanması, toplantı yeter sayısının bulunduğunun ilanı ve toplantının açılması;
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması;
3- Divan Başkanı ve Divan Üyelerinin seçimi, gündemin okunması ve oylanması, Divan Kuruluna Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi;
4- Açılış konuşması;
5- TOSFED Ana Statü taslağında yapılacak değişiklikler üzerinde görüşme açılması;
6- TOSFED Ana Statüsünde yapılacak değişikliklerin oylanarak karara bağlanması;
7- Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarının okunması ve üzerinde görüşme açılması;
8- Denetleme Raporunun okunması ve üzerinde görüşme açılması;
9- Yönetim Kurulunun ibrası;
10- Denetleme Kurulunun ibrası;
11- Başkan adaylarının konuşması;
12- Başkan, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi ve seçim sonuçlarının açıklanması;
13- Genel Kurulca seçilen Federasyon Başkanının teşekkür konuşması;
14- 2009–2010 yılı bütçesinin Genel Kurula sunumu ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve onaylanması;
15- Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alımı, satılması ve kiralanması ile Uluslararası Federasyona karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki verimesi;
16- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatlarının onaylanması;
17- Federasyonun borçlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
18- Federasyona bağlı spor dallarının ayrılması ile ilgili teklif varsa karar verilmesi;
19- Dilekler ve kapanış.

Top